Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 2018 рік

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Магістри

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Зовнішня політика та національна безпека, Європейське регіональне та місцеве врядування, Глобальні та європейські студії)
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Інформаційний бізнес)
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Європейський союз)
Міжнародні економічні відносини (Міжнародний менеджмент, Міжнародні фінанси) (Додаткове випробування)

Міжнародне право

Для вступників в магістратуру за спеціальністю  293 «Міжнародне право» тестові завдання блоку “ПРАВО” єдиного фахового вступного випробування  укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 7 лютого 2018 року № 115.

Для вступників в магістратуру за спеціальністю 293 «Міжнародне право» тестові завдання блоку “Загальних навчальних правничих компетентностей” єдиного фахового вступного випробування укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409. Тести міститимуть розділи для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення.