Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра  і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 2018 рік

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бакалаври

Спеціальність: Право
Адміністративне право України
Конституційне право України
Кримінальне право України
Загальна теорія держави і права
Трудове право України
Цивільне право України

Магістри

Спеціальність: Право
Єдине фахове вступне випробування

 

Для вступників в магістратуру за спеціальністю 081 «Право» тестові завдання блоку “ПРАВО” єдиного фахового вступного випробування  укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 7 лютого 2018 року № 115.

Для вступників в магістратуру за спеціальністю 081 «Право» тестові завдання блоку “Загальних навчальних правничих компетентностей” єдиного фахового вступного випробування укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409. Тести міститимуть розділи для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення.