Умови прийому до закладів вищої освіти 2018

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року за №1378. (http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/vstupna-kampaniya-2018/)

Згідно із пунктом 1 Розділу XV Умов прийому:

“Правила прийому в 2018 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти до 31 грудня 2017 року, розміщуються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.”