Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка – 2017

Завантажити (PDF, 6,69MB)

 

Додаток 1

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання

Завантажити (PDF, 449KB)

 

Додаток 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Завантажити (PDF, 400KB)

 

Додаток 4

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра

Завантажити (PDF, 596KB)

 

Додаток 5

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Завантажити (PDF, 405KB)

 

Додаток 7

Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2017 році

Завантажити (PDF, 458KB)

 

Додаток 8

Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Завантажити (PDF, 56KB)

 

Додаток 9

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Завантажити (PDF, 74KB)

 

Додаток 10

Перелік спеціальностей щодо яких застосовуються пункти 3.2, 6.3, 10.3 Правил прийому

Завантажити (PDF, 39KB)

 

Додаток 11

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645

Завантажити (PDF, 429KB)

 

Додаток 12

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році

Завантажити (PDF, 716KB)

 

Додаток 13

Положення про Всеукраїнську олімпіаду Львівського національного університету імені Івана Франка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної освіти

Завантажити (PDF, 155KB)