Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка – 2018

 

Згідно із пунктом 1 Розділу XV Умов прийому:

“Правила прийому в 2018 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти до 31 грудня 2017 року, розміщуються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.”