Всеукраїнська олімпіада Львівського національного університету імені Івана Франка

 

В олімпіаді можуть брати участь особи, які є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту у 2016-2017 навчальному році і  бажають вступити на:

– геологічний факультет (geology.lnu.edu.ua):

 спеціальність 103 “Науки про Землю” (освітня програма “Геологія”)

– факультет електроніки та комп’ютерних технологій (electronics.lnu.edu.ua):

спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”

механіко-математичний факультет (www.mmf.lnu.edu.ua):

спеціальність 014.04 “Середня освіта (Математика)”спеціальність 111 “Математика” (освітня програма “Математика. Математична економіка та економетрика”)

спеціальність 112 “Статистка” (освітня програма “Теоретична та прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика”)

– факультет прикладної математики та інформатики (ami.lnu.edu.ua):

спеціальність 014.09 “Середня освіта (Інформатика)”

спеціальність 124 “Системний аналіз”

– фізичний факультет (physics.lnu.edu.ua):

спеціальність 014.08 “Середня освіта (Фізика)”

спеціальність 104 “Фізика та астрономія”

спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

– хімічний факультет (chem.lnu.edu.ua):

спеціальність 102 “Хімія”

Олімпіада проходитиме в два тури. Перший – дистанційний, другий  – очний.

Завдання дистанційного туру розміщено на веб-сторінках відповідних факультетів у Розділі: “Всеукраїнська олімпіада Львівського національного університету імені Івана Франка“. Всі учасники олімпіади повинні надіслати розв’язки задач першого (дистанційного) туру електронною поштою на електронні адреси відповідних факультетів або надіслати поштою на адресу Університету (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1) не пізніше 1 травня 2017 року.

Результати першого (дистанційного) туру будуть оголошені до 18:00 3 травня 2017 року та розміщені на веб-сторінці Університету (www.lnu.edu.ua) у Розділі: “Всеукраїнська олімпіада Львівського національного університету імені Івана Франка“. До участі в очному турі будуть допущені учасники, які набрали не менше 75 % балів на заочному турі. Учасникам очного туру олімпіади нараховуються додаткові бали до одного конкурсного предмета сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при вступі на одну з перелічених вище спеціальностей.

Додаткові бали буде нараховано учасникам, які набрали не менше, ніж 90 % балів на очному турі. Очний тур проходитиме в Університеті 13 травня 2017 року.

Бажаємо Вам успіху!