Розміщено Програми додаткових фахових вступних випробовувань для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за спеціальностями

  • 032 “Історія та археологія”
  • 051 “Економіка”
  • 053 “Психологія”
  • 054 “Соціологія”
  • 061 “Журналістика”
  • 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”
  • 292 “Міжнародні економічні відносини”
  • 293 “Міжнародне право”