Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Економіка та правове регулювання в бізнесі

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

40

Знання

Студенти, які навчаються за програмою «Економіка та правове регулювання в бізнесі», засвоюють знання у галузях:

 • сучасної економіки і права;
 • методів аналізу і прийняття рішень в умовах ринкової економіки, а також діяльності органів державного управління і місцевого самоврядування;
 • комп’ютерних та Інтернет-технологій у роботі з різними джерелами даних.

Вміння і навики

Студенти, які навчаються за програмою «Економіка та правове регулювання в бізнесі», набувають вміння і навики у вирішенні таких основних завдань:

 • аналіз ринків і започаткування бізнесу, бізнес-планування;
 • розвиток бізнесу з дотриманням норм господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової конкуренції;
 • облік і управління фінансами з урахуванням вимог податкового законодавства та правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Сфери професійної діяльності, професії

Випускники освітньої програми  «Економіка та правове регулювання в бізнесі» можуть працювати:

 • у фінансово-економічних та юридичних службах бізнес-сектору економіки;
 • в економічних та аналітичних підрозділах правоохоронних, фіскальних органів;
 • в органах державного управління та місцевого самоврядування.

Випускники мають змогу обіймати посади економіста, економіста-аналітика у правоохоронних, митних органах, консультанта з фінансово-економічних питань, ревізора-інспектора у фіскальних органах.

Студенти спеціалізації мають додаткові можливості, починаючи з другого курсу, паралельно здобувати кваліфікацію «Бакалавр права», навчаючись на юридичному факультеті Університету на заочній формі з перезарахуванням дисциплін з права.

 

Основні дисципліни, що вивчаються

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Міжнародна економіка
 • Ділова іноземна мова
 • Статистика в бізнесі
 • Інформаційні системи і технології
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка підприємства
 • Аналіз господарської діяльності
 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Бізнес-планування
 • Податкова система і оподаткування
 • Господарське право
 • Адміністративне право
 • Міжнародне приватне право
 • Кримінальне право
 • Фінансове право
 • Антимонопольне право
 • Цивільне право
 • Трудове право
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Податкове право
 • Господарський процес
 • Митна право

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Географія

10,30Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання16064 грн за рікТермін навчання: 4 роки