Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Інформаційні технології в бізнесі

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50

Знання

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі», набувають знань зі сфери інформаційних технологій та економічних знань щодо організації й ведення бізнесу (технологій програмування в різних середовищах розробки, використання інформаційних систем обліку, моделювання, прогнозування, обробки графічної інформації, економіки, менеджменту, маркетингу та ін.), а також отримують поглиблені знання іноземних мов.

 

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навиків використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності, проектування, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач, побудови структурних і прикладних математичних моделей дослідження об’єктів на мікро- та макрорівнях, аналізу і прогнозування фінансово-економічних процесів та бізнес-процесів. Отримані навики закріплюються під час проходження практики на базі ІТ-компаній та інших бізнес-структур.

 

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» успішно працюють на посадах, що пов’язані із розробкою програмного забезпечення, програмно-апаратних рішень для прикладних задач, наданням інформаційних послуг, експлуатацією програмного забезпечення, а також  фахівців-управлінців, економістів-аналітиків у банківських, страхових та кредитних установах, займаються науково-дослідними проектами.

 

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Web-дизайн та Web-програмування
 2. Адміністрування інформаційних систем і мереж
 3. Алгоритмізація та програмування
 4. Аналіз та моделювання бізнес-процесів
 5. Архітектура ІТ-підприємства
 6. Дискретний аналіз
 7. Дослідження операцій
 8. Економіка і організація виробництва програмних продуктів
 9. Економіко-математичне моделювання
 10. Економічні ризики та методи їх вимірювання
 11. Експертні системи
 12. Захист інформації в інформаційних системах
 13. Інформатика
 14. Інформаційні системи в управлінні
 15. Кількісні методи в економіці та управлінні
 16. Комп’ютерна графіка
 17. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків
 18. Комп’ютерні мережі
 19. Математика для економістів
 20. Методологія побудови програмних систем
 21. Моделі економічної динаміки
 22. Моделювання економіки
 23. Моніторинг ІТ-технологій
 24. Об’єктно-орієнтоване програмування
 25. Організація бізнесу в інформаційному середовищі
 26. Прикладна економетрія
 27. Прогнозування соціально-економічних процесів
 28. Системи обробки візуальної інформації
 29. Системи прийняття рішень
 30. Системи управління версіями програмного забезпечення
 31. Теорія ймовірності і математична статистика
 32. Технології Інтернет
 33. Технології проектування та адміністрування БД і СД
 34. Технології управління контентом
 35. Управління проектами інформатизації

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Географія

10,30Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,10
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9805 грн за рікТермін навчання: 4 роки