Всеукраїнська олімпіада Університету

В олімпіаді можуть брати участь особи, які є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту у 2021/2022 навчальному році і бажають вступити на:

спеціальність 014.05 “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”

спеціальність 014.07 “Середня освіта (Географія)”

спеціальність 103 “Науки про Землю”

спеціальність 181 “Харчові технології”

спеціальність 103 “Науки про Землю”

  • факультет електроніки та комп’ютерних технологій (electronics.lnu.edu.ua):

спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”

спеціальність 171 “Електроніка”

  • механіко-математичний факультет (mmf.lnu.edu.ua):

спеціальність 014.04 “Середня освіта (Математика)”

спеціальність 111 “Математика”

спеціальність 112 “Статистка”

спеціальність 012 “Дошкільна освіта”

спеціальність 013 “Початкова освіта”

  • факультет прикладної математики та інформатики (ami.lnu.edu.ua):

спеціальність 014.09 “Середня освіта (Інформатика)”

спеціальність 014.08 “Середня освіта (Фізика)”

спеціальність 104 “Фізика та астрономія”

спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

спеціальність 014.06 “Середня освіта (Хімія)”

спеціальність 102 “Хімія”

Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний (перший) та очний (другий).

Учасники Олімпіади повинні надіслати розв’язки задач дистанційного туру на електронні адреси відповідних факультетів або засобами поштового зв’язку на адресу відповідного факультету не пізніше 05 травня 2022 року. Результати дистанційного туру будуть оголошені до 18:00 10 травня 2022 року.

Другий тур проходить в Університеті 14 травня 2022 року. До участі у другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів у першому турі.

Додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного з предметів за результатами участі в Олімпіаді при розрахунку конкурсного бала в Університеті нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90% балів у другому турі. При цьому до балу сертифікату ЗНО за відповідний предмет, додається наступна кількість балів:

  • 100 % завдань, виконаних правильно – 20 балів;
  • 95 % завдань, виконаних правильно – 19 балів;
  • 90 % завдань, виконаних правильно – 18 балів;

Якщо конкурсний бал за визначений предмет перевищуватиме 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 балів.

Бажаємо Вам успіху!