Процедура зарахування на навчання

Підставою для зарахування особи на навчання є:

 1. підтвердження вибору місця навчання в особистому електронному кабінеті вступника за обраною заявою шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису або завантаження сканкопії власноруч підписаної заяви.
 2. укладення договору про навчання в Університеті та договору про надання платної освітньої послуги (у випадку навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб), з обов’язковим поданням таких документів:
  • копії документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • 4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копії військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць; для резервістів – військовий квиток);
  • повідомлення про ознайомлення з Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, підписане вступником;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у вступній кампанії (за наявності);
  • копії документа про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, інформація про який відсутня в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Документи подаються:

Особисто до Приймальної комісії Університету (адреси служб зарахування зазначені у таблиці) або шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету (pkunivlv@lnu.edu.ua). Для накладання електронного цифрового підпису вступника можна використати вебсторінку https://sign.diia.gov.ua/
В електронному листі обов’язково необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові вступникафакультет,  спеціальність та освітню програму, на яку подаються документи.

 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування
на навчання для здобуття освітнього ступеня “магістр” здійснюється:

– на місця державного замовлення – до 18:00 26 серпня;

– на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 30 серпня.