Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 
2024 рік

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

091 Біологія та біохімія

101 Екологія

162 Біотехнології та біоінженерія