Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на
2022 рік

Програма магістерського тесту навчальної компетентності 

051 «Економіка» (ОП “Бізнес-економіка”)

051 «Економіка» (ОП “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

051 «Економіка» (ОП “Економічна кібернетика”)

051 «Економіка» (ОП “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

051 «Економіка» (ОП “Міжнародна економіка“)

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»


076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

122 «Комп’ютерні науки (Консолідована інформація)»

232 «Соціальне забезпечення»