Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на
2020 рік

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бакалаври

Спеціальність
(спеціалізація)
Дисципліни професійного спрямування
Тест
Галузь знань 05 – “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність:
051 “Економіка”

Галузь знань 07 – “Управління та адміністрування”
Спеціальності:
071 “Облік і оподаткування”;
072 “Фінанси, банківська справа та страхування”;
073 “Менеджмент”;
075 “Маркетинг”;
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”


Вступ на 1 або 3 курс бакалаврату_після молодшого спеціалістаТест

Магістри

Спеціальність (спеціалізація)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Програма додаткового випробування
Тест
051 “Економіка”
(Бізнес-економіка)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
051 “Економіка”
(Економічна кібернетика)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
051 “Економіка”
(Міжнародна економіка)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
051 “Економіка”
(Економічна аналітика та бізнес-статистика)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
051 “Економіка”
(Економічне програмування та бізнес-планування)
Дисципліни професійного спрямування
Додаткове випробування
Тест
071 “Облік і оподаткування”
(Облік і аудит)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
072 “Фінанси, банківська справа і страхування”
(Фінанси і кредит; Фіскальне адміністрування і митна справа; Банківський бізнес і фінансові технології)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
073 “Менеджмент”
(Менеджмент організацій і адміністрування)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
075 “Маркетинг”
(Маркетинг)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
(Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
Дисципліни професійного спрямування
Економічна теорія
Додаткове випробування
Тест
122 “Комп’ютерні науки”
(Консолідована інформація)
Дисципліни професійного спрямування
Додаткове випробування
Тест