Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 
2022 рік

 

122 Комп’ютерні науки

153 Мікро- та наносистемна техніка