Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 
2022 рік

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта 

016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія)

231 Соціальна робота