Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
у Львівському національному університеті імені Івана Франка на 
2023 рік

104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали