Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

014

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Середня освіта/Середня освіта (Хімія)

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50

Кар'єрні перспективи

  • Педагогічна, методична та організаційна діяльність у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та позашкільної освіти;
  • підприємницька діяльність у галузі хімічної освіти;
  • освітній консалтинг;
  • можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Особливості спеціальності

  • Ґрунтовні знання в сфері хімії та освіти, практична підготовка в закладах середньої освіти.
  • Затребувана і цікава професія для тих, хто любить працювати з молоддю.
  • Можливість постійно розвиватися професійно і творчо, самовдосконалюватись
  • Можливість розробляти і впроваджувати інноваційні навчальні методики.
  • Можливість здійснювати науково-дослідницьку роботу самостійно та керувати навчально-пізнавальною і дослідницькою діяльністю учнів,
  • Участь у вітчизняних та міжнародних освітніх проєктах.

Хімія як навчальна дисципліна відіграє важливу роль у формуванні наукового світогляду учнів, становленні освіченої, всебічно розвинутої і екологічно свідомої особистості, яка живе і працює в умовах стрімкого розвитку високих технологій і нових матеріалів, зазнає різноманітних інформаційних впливів, змушена протистояти екологічним ризикам.
Завданням Університету є підготовка кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з ґрунтовними теоретичними знаннями і практичними навичками освітньої діяльності, які володіють достатнім обсягом фахових знань в галузі хімії та освіти, усіма необхідними загальними і фаховими компетентностями для організації навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та позашкільної освіти.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 24743 грн за рікТермін навчання: 4 роки