Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

102

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Хімія

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

120

Кар'єрні перспективи

 • Підприємства хімічної та нафто-хімічної, фармацевтичної, харчової, парфюмерної, косметичної промисловості;
 • підприємства аграрної галузі, будівельна індустрія;
 • лабораторії хімічного та екологічного контролю;
 • експертні служби МВС та митниці;
 • державна санітарно-епідеміологічна служба;
 • державні установи із сертифікації та контролю якості продукції;
 • центри сертифікації і стандартизації;
 • електростанції;
 • природоохоронні служби;
 • маркетинг хімічної продукції;
 • підприємницька діяльність у галузі хімії, науково-консультаційні компанії, можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Особливості спеціальності

 • Ґрунтовна освіта в галузі хімії.
 • Цікава професія, в якій можна регулярно щось відкривати для себе, створювати щось нове.
 • Стабільний і високий заробіток, який зростає з кар’єрним ростом
 • Можливість працювати практично в будь-яких галузях промисловості та господарства.
 • Можливість займатися науково-дослідницькою або управлінською діяльністю.
 • Значний ступінь інтернаціоналізації хімічної діяльності.
 • Перспективність спеціальності, можливість приносити реальну користь людям, економіці, екології.

Нас оточують мільйони хімічних сполук, органічних і неорганічних, створених Природою і синтезованих Людиною. Завдання хімії – вивчати ці речовини та їхні перетворення, виявляти зв’язки між їхніми складом, структурою та властивостями.
Головними напрямами діяльності хіміка у Львівському університеті є:

 • дослідження взаємодії металів у багатокомпонентних системах, вивчення кристалічної структури і властивостей інтерметалічних і координаційних сполук, оксидів і гідридів;
 • розробка та використання аналітичних методів (хемілюмінесценція, вольтамперометрія, фотометричний, атомно-абсорбційний та емісійний аналізи);
 • хімія гетероциклічних сполук та вивчення їхньої біологічної активності з метою розроблення нових медичних препаратів та органічної електроніки;
 • синтез і вивчення фізико-хімічних властивостей електроактивних полімерів, композитів та дисперсних систем, електрохімія органічних сполук, нанохімія.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 26006 грн за рікТермін навчання: 4 роки