Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

291

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/Країнознавство

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

100

Кар'єрні перспективи

Професійна діяльність у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики :

 • первинні посади в органах державної влади;
 • місцевого самоврядування;
 • міжнародних та регіональних організаціях;
 • комерційних структурах різних форм власності.

Державні установи та підприємства:

 • міжнародні відділи держадміністрацій – галузеві міністерства;
 • міжнародні відділи юридичних фірм;
 • міжнародні консультативні органи, -туристичні агенції;
 • засоби масової інформації.

Випускники можуть створювати свої власні фірми , що пропонують консультативні послуги з питань міжнародної співпраці програм допомоги та розвитку.

 • Науково-дослідні установи , громадські організації.
 • Працевлаштування у сфері PR -технологій.

Особливості спеціальності

Особливосты спеціальності:

 • викладання курсів відповідних вимогам вітчизняних та європейських освітніх стандартів;
 • володіння сучасними універсальними та спеціалізованими інформаційними системами і програмним забезпеченням, що застосовується у діяльності міжнародних субєктів;
 • участь здобувачів даної освітньої програми у міжнародних грантових проєктах, в тому числі ЕРАЗМУС +;
 • можливість проходження практики в Україні та за кордом, в тому числі країнознавчої практики із відвідуванням дипломатичних представництв та консульств , а також європейських та міжнародних організацій;
 • зустрічі та тренінги карєрного зростання із фахівцями практиками, дипломатами , політиками , представниками бізнесу, експертами -науковцями і успішними випускниками факультету міжнародних відносин.

Навчальний процес спрямований на здобуття професійного досвіду діяльності в сфері міжнародних відносин та зовнішньої
політики . Випускники отримають грунтовні знання та практичні навички з політології, права, дипломатії, проблем розвитку регіонів, зокрема системні знання про засади, механізми діяльності Європейського Союзу, а також інших регіонів європейського континенту – Центрально-Східної та Північної Європи, транскордонну співпрацю, міжнародні організації та держави. Навчання
відбувається разом із посиленою мовною підготовкою, спрямованою на вільне володіння трьома іноземними мовами, у тому числі скандинавськими та словянською мовами.

СайтЗалишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 140

Вартість і терміни навчання

Денна форма 38715 грн за рікТермін навчання: 4 роки