Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

051

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Економіка/Економічна кібернетика

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

110

Кар'єрні перспективи

Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері ІТ, фінансової діяльності та консалтингу, бізнесу та управління, які володіють знаннями в галузі економіки, математичних методів аналізу та моделювання, інформаційних технологій. Найпоширеніші посади: економіст; ризик-менеджер; системний аналітик в галузі економіки; бізнес-аналітик у сфері фінансів та ІТ.

Особливості спеціальності

  • Теоретичні знання сучасних методів аналізу та моделювання економічних систем та процесів.
  • Практичні навики побудови моделей оптимізації, прогнозування, управління бізнес-процесами.
  • Вміння застосовувати інформаційні технології у прийнятті управлінських рішень.
  • Широкі можливості академічної мобільності у межах українських та міжнародних програм, участі у школах лідерства та підприємництва.
  • Перспективи наукових досліджень у сфері економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.
  • Співпраця з роботодавцями ІТ-сектору, фінансового консалтингу, бізнесу та органів державного управління.

Освітня програма спрямована на формування актуальних знань з економіки, навичок аналізу та управління бізнесом, побудови економіко-математичних моделей на макро- та мікрорівнях із застосуванням інформаційних технологій.
Програма дає можливість здобувачеві вищої освіти гнучко обирати індивідуальну освітню траєкторію завдяки широкому переліку вибіркових дисциплін та адаптовувати набуті знання та вміння до вимог ринку праці.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова та література

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,40Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 27436 грн за рікТермін навчання: 4 роки