Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

111

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Математика/Фінансова та страхова математика

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

30

Кар'єрні перспективи

Бакалаври можуть працювати у фінансовій та виробничій  сфері (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, біржі, податкова адміністрація, казначейство, державні та приватні підприємства) на посадах асистента фінансового аналітика, спеціаліста з фінансових обчислень, асистента актуарія, помічника спеціаліста страхової справи, асистента ризик-менеджера, асистента фінансового менеджера.

Зокрема, випускники можуть працювати на посадах, визначених у національному класифікаторі України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”:

  • 3119 Стажист-дослідник
  • 3434 Допоміжний персонал у сфері статистики та математики
  • 3434 Асистент актуарія
  • 3434 Асистент економіста-статистика
  • 3434 Асистент математика

Бакалаври можуть продовжити навчання на магістерській програмі “Актуарна та фінансова математика”.

Особливості спеціальності

Програма ґрунтується на фундаментальній підготовці в галузі математики, теорії ймовірностей та статистики.

Програма передбачає досконале оволодіння сучасними інформаційними технологіями, зокрема електронними таблицями, статистичними пакетами, мовами програмування Python та R, з акцентом на їх використанні у фінансовій економіці та страхуванні.

Програма поєднує оволодіння сучасними математичними методами оцінки фінансових та страхових ризиків з ґрунтовним вивченням методів оптимізації та їх застосувань у економіці, фінансах та страхуванні.

Передбачена виробнича практика у банках, фінансових та страхових компаніях, IT-фірмах,  наукових установах, залучення стейкхолдерів до розробки навчальних програм та викладання.

Програма передбачає поглиблене вивчення англійської мови та широке використання англомовної термінології в усіх курсах спеціалізації

Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента завдяки вибору дисциплін з огляду на його особисті, професійні та дослідницькі інтереси.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки фахівців з фінансової та страхової математики, які володіють фундаментальними знаннями з математики, базовими спеціалізованими знаннями, практичними навичками та уміннями в галузі фінансової та страхової математики, інформатики та програмування і здатні розв’язувати складні завдання моделювання, аналізу та оптимізації фінансових процесів і систем за умов невизначеності.

Програма враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичної та практичної підготовки через проходження навчальних та виробничих практик, формує фахівців з математико-статистичним способом мислення, які досконало володіють комп’ютерними методами досліджень, уміють ефективно працювати у команді, здатні продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

СайтЗалишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,50Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,20Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма Вартість навчання на 2022/2023 н.р. буде оприлюднена перед початком вступної кампанії

Вартість навчання на 2021/ 2022 н.р.Термін навчання: 4 роки