Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

103

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Науки про Землю/Геотехнічний та екологічний інжиніринг

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

25

Кар'єрні перспективи

Згідно з класифікатором професій ДК003:2010, бакалавр наук про Землю може займати наступні посади:

 • 2114.2.20610.5, 74 Гідрогеолог,
 • 2114.1 Молодший науковий співробітник (геологія),
 • 2114.1. 23667. Науковий співробітник (геологія),
 • 2114.1 Науковий співробітник-консультант (геологія),
 • 2114.2.20589.5, 74. Геолог,
 • 2114.2.20590.5. Геолог кар’єру, рудника, шахти,
 • 2147.2.20613.5. Гідрогеолог кар’єру, рудника, шахти;
 • 3111.24949 5, 74 Технік-геолог;
 • 3111.249555,74 Технік-гідрогеолог.

Особливості спеціальності

Підготовка спеціалістів базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасних потреб щодо:

 • інформаційного забезпечення інвестиційно-будівельного проектування показниками стосовно складу, стану та властивостей грунтів як підґрунтя і середовища інженерних споруд;
 • прогнозів геодинамічної стійкості територій;
 • моделей взаємодії господарських об’єктів з геологічним середовищем та оцінкою ризиків такої взаємодії;
 • виконання комплексу цілеспрямований досліджень, що здійснюються з метою мінімізації збитків у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

Спеціальна освіта в галузі 10 Природничі науки / 103 Науки про Землю фокусується на формуванні у фахівців здатності проводити комплекс дослідницьких робіт стосовно складу, стану та властивостей ґрунтів як підґрунтя і середовища інженерних споруд, розробляти проекти на геологічне вивчення надр та проекти свердловин на воду, проводити інженерно-геологічні вишукування під будівництво та моніторинг режиму підземних вод, проводити оцінку впливу об’єктів що проектуються, на навколишнє природне середовище, здійснювати екологічні обґрунтування інвестиційних проектів і оцінку екологічних ризиків у складі проектів.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,40Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 26006 грн за рікТермін навчання: 4 роки