Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

121

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Інженерія програмного забезпечення/Високопродуктивний комп’ютинг

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

25

Кар'єрні перспективи

Можливості будувати професійну та наукову кар’єру у формі стажувань в ІТ-компаніях в таких галузях: розробки, аналізу та створення ефективних алгоритмів для розв’язання проблем різноманітної складності з використанням сучасних технологій високопродуктивних обчислень; побудови алгоритмів з можливістю масштабування при зміні розмірності задачі та зміні доступних обчислювальних потужностей; проектування і розробки архітектури та програмних рішень, які можуть адаптуватись під високі навантаження і максимально ефективно використовувати виділені ресурси, забезпечення функціонування та використання відповідних апаратно-програмних засобів.

Особливості спеціальності

Першочерговою особливістю програми є дуальна форма навчання: студенти офіційно працюватимуть під час навчання в ІТ-компаніях партнерах, зокрема, програма гарантує стажування та тестування знать у компанії GlobalLogic. Освітня програма даної спеціальності розроблена із врахуванням рекомендацій провідних ІТ компаній, що спеціалізуються на розробці, підтримці та оцінці якості програмного забезпечення. Освітня програма враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних знань з практичною підготовкою в галузі інформаційних технологій. Програма передбачає залучення фахівців ІТ підприємств до здійснення навчального процесу. Студенти програми всесторонньо розвиватимуть “м’які” навички (англійська мова, критичне мислення, комунікації), проходитимуть проектні та виробничі практики в компаніях партнерах. Програма передбачає два напрямки підготовки: High Performance Systems (Високопродуктивні системи) або High Performance Technologies (Високопродуктивні технології). Особливостями напрямків є поглиблення знань у фундаментальних системах обчислень та алгоритмах і методах досліджень великих даних відповідно.

Детальніше на сайті освітньої програми, за посиланням hpc.lnu.edu.ua

Освітньо-професійна програма спеціальності базується на загальновідомих положеннях та результатах щодо розробки та тестування програмного забезпечення, орієнтується на спеціалізацію в галузі високопродуктивного комп’ютингу. Основними складовими високопродуктивного комп’ютингу є біокомп’ютинг (biocomputing), соціокомп’ютинг (social computing), мобільний комп’ютинг (mobile computing), квантовий комп’ютинг (quantum computing), cloud комп’ютинг (cloud computing), edge комп’ютинг (edge computing), fpga комп’ютинг (fpga computing), когнітивний комп’ютинг (cognitive computing), аплікативні комп’ютингові системи (applicative computing systems), метакомп’ютинг (metacomputing), повсюдний комп’ютинг (ubiquitous computing), фінансовий комп’ютинг (financial computing). Тому метою програми є підготувати фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення, а також здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження із використання високопродуктивних систем.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,5Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Іноземна мова

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Фізика

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 140

Вартість і терміни навчання

Денна форма 46289 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців