Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

122

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Комп’ютерні науки/Інформатика

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

150

Кар'єрні перспективи

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

  • Адміністратор бази даних, адміністратор доступу, адміністратор системи.
  • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, програміст (база даних), програміст прикладний.
  • Фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

Особливості спеціальності

Освітню програму складено відповідно до затвердженого наказом МОНУ №962 від 10.07.2019 Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, що враховує міжнародні рекомендації Computer Science Curricula 2013 від ACM та IEEE Computer Society.
Програма отримала схвалення експертів Львівського ІТ Кластеру.
Програма поєднує ґрунтовну математичну підготовку, вивчення сучасних технологій створення програмних продуктів з практикою застосування отриманих знань.
Програма надає унікальні можливості прокладання власної освітньої траєкторії: здобувачі освіти можуть обирати дисципліни в кожному з чотирнадцяти блоків вибіркових дисциплін.
До керівництва написанням курсових і бакалаврських робіт залучають фахівців провідних ІТ компаній Львова

Об’єкти вивчення: математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об’єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань; методи і технології створення програмних систем, командної роботи над виконанням проектів; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,50Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,20Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 130

Вартість і терміни навчання

Денна форма 35937 грн за рікТермін навчання: 4 роки