Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

061

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Журналістика

Форма здобуття
освіти

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

150/100

Кар'єрні перспективи

Працевлаштування в українських та закордонних друкованих, електронних та нових мас-медіа кореспондентом, спеціальним кореспондентом, власним кореспондентом, редактором, оглядачем, коментатором, ведучим, диктором, фрілансером.
Випускники мають можливість продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації у системі післядипломної освіти.

Особливості спеціальності

  • Журналістика – творча професія, яка дозволяє кожному, хто нею займається, сповна себе виявити і досягнути успіху.
  • Журналіст повинен усвідомлювати всю відповідальність за свої фахові дії, у т.ч. під час реалізації принципу свободи слова.
  • Журналіст – високоосвічений фахівець, який здобуває як базові знання з журналістських та загальних дисциплін під час навчання, так і займається самоосвітою протягом усього життя.
  • Випускник-журналіст може працювати в редакціях газет, журналів, на радіо і телебаченні.
  • Випускник може створювати власні медіапроєкти, особливо на платформі нових медіа.
  • Випускник факультету журналістики вміє організовувати й контролювати командну професійну діяльність.

Підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі знань 06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика, які мають теоретичні знання і практичні навички, володіють загальними та фаховими компетентностями, необхідними для виконання завдань, пов’язаних із професійною діяльністю у сфері засобів масової інформації, соціальних комунікацій, журналістикознавства.
Спеціальність «Журналістика» дозволяє випускникові здобути базові і спеціальні знання, набути компетентності, які сприятимуть формуванню повноцінної особистості та опанувати журналістський фах. Вивчення теорії (поняття про журналістику, масова і соціальна комунікація, теорія інформації, реклама та звʼязки з громадськістю, видавнича діяльність та редагування й інші види комунікаційної діяльності) та практики (навчально-виробнича практика у ЗМІ, співпраця з мас-медіа) повинні сформувати у випускників вміння розвʼязувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі журналістики та соціальних комунікацій.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова та література

0,45Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 31350 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма 21945 грн за рікТермін навчання: 4 роки