Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

073

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Менеджмент/Менеджмент організацій і адміністрування. Інформаційні системи у менеджменті

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

350

Кар'єрні перспективи

Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”

 1. Керівники виробничих та інших основних підрозділів підприємств та організацій.
 2. Керівники функціональних підрозділів: фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних, маркетингових, кадрових, матеріально-технічного постачання тощо.
 3. Керівники малих підприємств без апарату управління у різних видах економічної діяльності.
 4. Менеджери (управителі) у різних видах економічної діяльності: будівництві, транспорті, пошті, зв’язку, торгівлі, фінансовій діяльності, освіті, охороні здоров’я, соціальній сфері тощо.

Освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”

 1. Мене­джери (управителі) у сфері надання інформації.
 2. Менеджери (управителі) з адміністративної діяльності.
 3. Керівники проектів та програм у сфері інформатизації організацій.
 4. Фахівці з інформаційних технологій (у сфері управління).

Місця праці випускників: підприємства, установи, організації різних організаційно-правових форм та форм власності, підприємства ІТ-сфери, експертно-консульта­ційні компанії, органи державного управління та місцевого самоврядування, громадські організації.

Особливості спеціальності

Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”

 1. Передбачає формування у майбутніх менеджерів як професійних навичок за рахунок дисциплін професійної підготовки, так й універсальних за рахунок вибіркових дисциплін.
 2. Враховує сучасні вимоги до вирішення конкретних завдань шляхом практичної підготовки та виконується в активному дослідницькому середовищі з допомогою застосування інтерактивних форм навчання, тренінгів, групових дискусій, розв’язування ситуаційних завдань та кейсів.
 3. Передбачає залучення гостьових лекторів-науковців, у тому числі іноземних, а також зовнішніх стейкхолдерів, у тому числі з колишніх випускників цієї спеціальності.
 4. Передбачає можливість проведення занять (лекційних/семінарських) за окремими темами іноземною мовою
 5. Передбачає можливість проходження практик студентів та подальшого їх працевлаштування на базі тих організацій, з якими Університет уклав договори про співпрацю.
 6. Можливість проведення занять за межами аудиторії на базі роботодавців з метою ознайомлення студентів із практичними технологіями організації та ведення бізнесу

 

Освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”

(Вибір освітньої програми студент здійснює на першому курсі навчання)

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців-менеджерів для ринкової економіки, здатних:

 1. володіти інструментами аналізу даних та навичками інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень, що є основою для управління організацією;
 2. знати сучасні технології  моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства, що дає змогу підвищити  ефективність управління організацією;
 3. володіти методами проектного менеджменту, що дасть змогу реалізувати поставлені проектом завдання вчасно і якісно;
 4. використовувати корпоративні інформаційні системи, що забезпечують комплексну цифровізацію діяльності підприємств, фінансових установ, організацій;
 5. володіти інструментами організації електронного бізнесу, електронного обміну даними, комунікації з клієнтами, виробниками.

Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”

Акцент робиться на підготовці менеджерів (управителів) середнього та нижчого рівнів управління організаціями (не залежно від організаційно-правових форм господарювання, форм власності та видів діяльності), які володіють компетенціями, необхідними для здійснення професійної управлінської та адміністративної діяльності, враховуючи територіальні та регіональні особливості, та які здатні до швидкої адаптації в бізнес-середовищі, прийняття нестандартних креативних рішень, необхідних для здійснення професійної управлінської діяльності в рамках окремих структурних підрозділів підприємств, їхньої функціональної та операційної діяльності, а також організації загальних процесів адміністрування у них.

Освітня програма

Освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”

Освітня програма спрямована на формування висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця з менеджменту та інформаційних систем у менеджменті, здатного вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання і приймати рішення у сфері управління сучасними підприємствами, установами, організаціями, їх підрозділами різних організаційно-правових форм, форм власності та видів діяльності з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, що дозволить здійснювати професійну управлінську діяльність.

Освітня програма

 

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


1. Українська мова

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

2. Математика

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

3. Історія України

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Іноземна мова

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Фізика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Українська література

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Географія

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 36420 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців