Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

014

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Середня освіта/Середня освіта (Фізика)

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

100

Кар'єрні перспективи

  • Вчитель фізики
  • Вчитель астрономії
  • Вчитель інформатики

Особливості спеціальності

  • спрямована на формування ґрунтовних знань учнівської молоді з фізики і астрономії;
  • оволодіння предметними методиками навчання і виховання з фізичних та комп’ютерних дисциплін;
  • пропонує інтегрований комплексний підхід до формування практичних вмінь застосовувати набуті знання;
  • формує навички використання інноваційного та інтерактивного підходів у професійній діяльності;
  • пояснює фізичні ідеї, гіпотези, теорії та моделі;
  • використовує на практиці нові методи, прийоми, технології та удосконалює навчальний процес в середній школі.

Дозволяє підготувати фахівців із урахуванням сучасних умов праці, фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також інтеграції пріоритетних наукових напрямів у всі види освітньої та дослідницької діяльності, визначає методологію наукового пізнання та формує навики у майбутнього вчителя фізики професійно самовдосконалюватись. Включає нові методи та методології в освітній процес, які втілюються під час вивчення дисциплін: «Обчислювальні методи у фізиці», «Програмування в середовищі ОС Linux», «Мультимедійні засоби навчання», «Концепція сучасної наукової картини світу».

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,50Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,20Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 24743 грн за рікТермін навчання: 4 роки