Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

013

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Початкова освіта/Початкова освіта. Англійська мова у початковій школі

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

25

Кар'єрні перспективи

Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) початкової освіти згідно з чинною редакцією «Класифікатора професій» за ДК 003:2010:
2331 Вчитель початкових класів закладу середньої освіти
Вчитель англійської мови у початкових класах закладу загальної  середньої освіти

Особливості спеціальності

Підготувати конкурентоспроможного фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного і дослідницького характеру у сфері початкової освіти, який володіє інтегральними, загальними та фаховими компетентностями для провадження освітнього процесу в початковій школі відповідно до вимог Нової української школи, виконання професійних функцій в процесі навчання англійської мови, що передбачає використання сучасних інноваційних методик та педагогічних технологій.

Формування і розвиток професійної компетентності у здобувачів вищої освіти для здійснення практичної діяльності у закладах загальної середньої освіти. Акцент робиться на вивчення теоретичних і методичних положень, організаційних та практичних інструментів у галузі початкової освіти та методики навчання англійської мови для забезпечення освітнього процесу у початковій школі.
Передбачено вивчення теоретичних і практичних курсів з циклів загальної, професійної та практичної підготовки, що спрямовані на формування загальних та фахових компетентностей вчителів нової генерації для вирішення завдань Нової української школи. Дисципліни вільного вибору забезпечують розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей та особистісно зорієнтовану професійну підготовку фахівців.
Навчання побудоване на дослідницьких засадах сфери початкової освіти, має акцент на інтеграцію фахової підготовки в галузі початкової та іншомовної освіти, практико-орієнтовану спрямованість, що реалізується через різні види практик.
Передбачається викладання окремих дисциплін англійською мовою

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,40Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма Вартість навчання на 2022/2023 н.р. буде оприлюднена перед початком вступної кампанії

Вартість навчання на 2021/ 2022 н.р.Термін навчання: 4 роки