Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

281

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Публічне управління та адміністрування/Публічне управління та адміністрування. Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50

Кар'єрні перспективи

ОП «Публічне управління та адміністрування». Випускник із освітнім ступенем «Бакалавр» зможе працювати в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних установах на посадах початкового, середнього та вищого фахового рівнів, віднесених до посад категорії В: державний експерт (координує діяльність органів виконавчої влади щодо реалізації міжнародних проектів та програм розвитку); фахівець із надання адміністративних послуг в органах державної влади та місцевого самоврядування; фахівець із реалізації та координації політики в органах державної влади та місцевого самоврядування; консультант або радник в органах державної влади
ОП «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах». Випускник із освітнім ступенем «Бакалавр» зможе працювати: Talent acquisition manager (менеджер із залучення талантів): аналізує ринок праці; розробляє стратегію пошуку співробітників; займається розвитком бренду роботодавця; HR Generalist (універсальний спеціаліст з кадрів): виконує завдання з підбору, адаптації, мотивації, утримання та звільнення співробітників; People partner (партнер персоналу): проводить адаптацію нових співробітників, допомагає їм стати частиною команди, налагодити контакт; Personnel administration (адміністрування персоналу): прийом, звільнення співробітників; ведення звітності; формуванням, зберіганням особових справ; вирішенням кадрових питань.

Особливості спеціальності

  • Підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які здатні до наукової і практичної діяльності в публічній сфері. Вміння збирати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень, в тому числі у сфері управління персоналом.
  • Набуття компетентностей щодо управління публічними організаціями з урахуванням специфіки їх функціонування.
  • Уміння застосовувати економічні та адміністративні механізми впливу з метою досягнення цілей суспільного та сталого розвитку.
  • Вміння застосовувати різні форми влади, стилів керівництва для впливу на підлеглих, формування управлінського потенціалу в органах публічної влади і кадрового резерву бізнес-структур.
  • Вивчення досвіду з побудови професійної державної служби орієнтованої на потреби громадян
  • Уміння готувати, виконувати та контролювати проекти актів органів місцевого самоврядування

Публічне управління та адміністрування – це спеціальність, яка пов’язана з навичками розробки та впровадження управлінських рішень на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, вирішенням стратегічних завдань державних органів з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній сфері діяльності. Це спеціальність, яка базована на застосуванні проєктного підходу, системному та ситуаційному аналізі середовища управлінського органу.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,40Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 140

Вартість і терміни навчання

Денна форма 27436 грн за рікТермін навчання: 1.6666666666667 років 8 місяців