Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

124

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Системний аналіз/Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

85

Кар'єрні перспективи

Робочі місця у сфері інформаційних технологій, інженерії, та будь-які інші, повʼязані із моделюванням процесів та явищ, аналізом, прогнозуванням тощо (технік із системного адміністрування, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення компʼютерних програм).

Особливості спеціальності

Основні особливості – фахові компетенції:
– Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.
– Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
– Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
– Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
– Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
– Здатність розробляти експериментальні та спостережувані дослідження і аналізувати дані, отримані в них.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології. Спеціальність: 124 Системний аналіз. Освітня програма «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних». Базується на науковому напрямі, в якому поєднано методологію і досягнення
математичних і прикладних наук, це наукова методологія, об’єктом аналізу якої є проблема, незалежно від сфери діяльності, де вона виникла, а метою системного аналізу є проект вирішення проблеми. Цілями навчання є реалізація загальних та науково- професійних компетентностей для формування виробничих функцій майбутнього фахівця. Робочий інструментарій системного
аналітика – методи моделювання, системного аналізу, дослідження операцій, а також техніка прогнозів та ризиків, теорія прийняття рішень.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,50Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,20Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 27436 грн за рікТермін навчання: 4 роки