Визначено дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності, а також єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями:

  • 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини» – предметний тест з економіки та міжнародної економіки – 24 червня 2022 року;
  • 052 «Політологія», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – предметний тест з політології та міжнародних відносин – 29 червня 2022 року;
  • 053 «Психологія», 054 «Соціологія» – предметний тест з психології та соціології -29 червня 2022 року;
  • 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – предметний тест з обліку та фінансів – 29 червня 2022 року;
  • 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – предметний тест з управління та адміністрування – 01 липня 2022 року;
  • 081 «Право», 293 «Міжнародне право» – предметний тест з права та міжнародного права – 24 червня 2022 року.
  • Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для усіх спеціальностей – 20 червня 2022 року.
  • Єдиний вступний іспит (для усіх спеціальностей) – 22 червня 2022 року.