Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Економічна аналітика та бізнес-статистика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

30

Знання

Студенти, які навчаються за спеціалізацією «Економічна аналітика та бізнес-статистика», засвоюють знання у галузі:

 • законів і закономірностей розвитку економіки на макро- і макрорівнях;
 • способів збору, обробки, аналізу та візуалізації даних;
 • методів обліку, аналізу і прогнозування бізнес-процесів;
 • методів дослідницької діяльності  і презентації результатів

 

Вміння і навики

Студенти спеціалізації «Економічна аналітика та бізнес-статистика» набувають навиків:

 • вирішення аналітичних задач в економіці, діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • оцінки економічних і фінансових ризиків з використанням статистичних методів і моделей;
 • використання комп’ютерних технологій і прикладних програм (Excel, STATISTICA, SPSS, 1С, R) у роботі з великими масивами даних;
 • реалізації власних бізнес-ідей і проектів соціального підприємництва

 

Компетенції і працевлаштування

Випускники бакалаврату спеціалізації «Економічна аналітика та бізнес-статистика» здатні забезпечувати бізнес-менеджмент, органи державної влади та місцевого самоврядування, некомерційні організації якісною аналітикою для ухвалення поточних і стратегічних управлінських рішень.

Випускники мають змогу обіймати посади:

 • аналітика з дослідження ринку,
 • фахівця з економіки, обліку та аналізу в економічних, аналітичних службах бізнес-сектору економіки, державного управління;
 • економіста, аналітика в консалтингових, маркетингових, соціологічних компаніях.

Поглиблене вивчення професійної англійської мови забезпечує бакалаврам з економічної аналітики та бізнес-статистики додаткові можливості працевлаштування в аналітичних підрозділах міжнародних компаній та вітчизняних підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

 

Основні дисципліни, що вивчаються

 

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Професійна іноземна мова
 • Міжнародна економіка
 • Господарська і соціальне право
 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Економетрія
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Статистичний аналіз ( пакет SPSS)
 • Аналіз даних у середовищі R
 • Аналіз господарської діяльності
 • Бізнес-статистика
 • Аналіз економічних ризиків
 • Візуалізація даних
 • Фінансова і банківська статистика (Excel)
 • Моделювання і прогнозування в економіці (пакет STATISTICA)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Географія

10,30Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання14778 грн за рікТермін навчання: 4 роки