Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти
в 2022 році

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка в 2022 році будуть розроблені та  розміщені відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти
до 31 травня 2022 року

 

 • Додаток 1 (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання)
 • Додаток 2 (Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту),вступних іспитів, творчих конкурсів ) (ПРОЄКТ)
 • Додаток 3 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра)
 • Додаток 4 (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)
 • Додаток 5 (Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення)
 • Додаток 6 (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200)
 • Додаток 7 (Положення про Всеукраїнську олімпіаду Львівського національного університету імені Івана Франка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти)
 • Додаток 8 (Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році)
 • Додаток 9 (Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році)
 • Додаток 10 (Правила прийому та зарахування на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій  території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення)
 • Додаток 11 (Інформація про наявність акредитації освітніх програм (спеціальностей) у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2022 році)