ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

І

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014.03 «Середня освіта (Історія)», 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 014.15 «Середня освіта (Природничі науки)», 016 «Спеціальна освіта», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм і рекреація», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право» здійснюється за результатами:

єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) згідно з переліком.

ІІ

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації» здійснюється за результатами:

  • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) згідно з переліком;

або

  • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)

ІІІ

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія», 091 «Біологія та біохімія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 176 «Мікро- та наносистемна техніка», 181 «Харчові технології», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення»

здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та фахового вступного випробування в Університеті.


Основні етапи вступної кампанії

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ Початок реєстрації07 травня
Закінчення реєстрації29 травня
Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВОсновна сесія: 24 червня – 15 липня
Додаткова сесія: 31 липня – 14 серпня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВз 01 липня – до 18:00 18 липня
Терміни проведення співбесіди замість ЄВІ, фахових іспитів та фахових іспитів замість ЄФВВз 17 липня – по 28 липня (включно)
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборіПочаток реєстрації01 серпня
Закінчення реєстраціїдо 18:00
22 серпня
Терміни проведення фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осібз 01 серпня – до 18:00 16 серпня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленнямне пізніше 24 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця
державного замовлення
до 18:00 26 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням не пізніше 27 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осібне раніше 28 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00 30 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібдо 12:00 31 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийомуне пізніше 31 серпня