ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

І

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 052 «Політологія»,
053 «Психологія», 054 «Соціологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право»
здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) згідно переліку.

ІІ

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061 «Журналістика» здійснюється за результатами:

  • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) згідно переліку;
  • або єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та фахового вступного випробування в Університеті (для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра за спеціальністю 061 “Журналістика” у ЛНУ ім. І.Франка)

ІІІ

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014.03 «Середня освіта (Історія)»,
014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія», 091 «Біологія та біохімія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки»,
124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека та захист інформації», 176 «Мікро- та наносистемна техніка», 181 «Харчові технології», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм і рекреація»

здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та фахового вступного випробування в Університеті.

IV

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра  на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 111 «Математика», 112 «Статистика», 176 «Мікро- та наносистемна техніка», 181 «Харчові технології», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» можуть використовуватись тільки результати розгляду мотиваційних листів.

V

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі раніше здобутого освітнього ступеня «Магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (крім спеціальностей 081 «Право» та
293 «Міжнародне право»
) вступники можуть за їх вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ згідно переліку, або скласти відповідно співбесіду з іноземної мови та/або фаховий іспит в Університеті.

Основні етапи вступної кампанії

Реєстрація заяв на участь ЄВІ та ЄФВВ Початок реєстрації08 травня
Закінчення реєстрації31 травня
Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВОсновна сесія: 23 червня – 21 липня (за графіком, затвердженим УЦОЯО)
Додаткова сесія: 03 серпня – 16 серпня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВз 01 липня – до 18:00 16 липня
Терміни проведення співбесіди замість ЄВІ, фахових іспитів та фахових іспитів замість ЄФВВз 17 липня – по 28 липня (включно)
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборіПочаток реєстрації31 липня
Закінчення реєстраціїдо 18:00
21 серпня
Терміни проведення фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осібз 31 липня – до 18:00 14 серпня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленнямне пізніше 26 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця
за державним замовленням
до 18:00 29 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням не пізніше 31 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осібне раніше 30 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00 04 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібдо 12:00 06 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийому07 – 08 вересня