Вступ до магістратури

I

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 016 «Спеціальна освіта»,  025 «Музичне мистецтво» – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки))

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому10 липня
Закінчення прийому10:00
23 липня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)до 23 липня
Терміни проведення вступних випробувань23 липня-
26 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовленнядо 30 липня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення31 липня-
05 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 18:00
06 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00
10 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 12:00
11 серпня

Конкурсний бал розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

II

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 024 «Хореографія», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»,029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків передбачених Умовами прийому та цими Правилами) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) ля осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених у рік вступу.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мовиПочаток реєстрації06 травня
Закінчення реєстрації18:00
03 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)з 06 травня до 29 травня,
з 05 липня до 26 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 липня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому05 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування22 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів17 червня –
25 червня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту01 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених
Розділом VIII Правил прийому
01 липня
Термін проведення фахових вступних випробувань23 липня -
26 липня
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспитувизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 05 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00
10 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленнямдо 12:00
11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
14 серпня
Зарахування вступників на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 12:00
15 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту01 вересня -
30 листопада

Конкурсний бал розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

III

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених у рік вступу.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробуванняПочаток реєстрації06 травня
Закінчення реєстрації18:00
03 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)з 06 травня до 29 травня,
з 05 липня до 26 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 липня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому05 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування22 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів17 червня –
25 червня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту01 липня
Термін проведення основної сесії
єдиного фахового вступного випробування
03 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Розділом VIII Правил прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування01 липня та
03 липня
Терміни проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробуваннявизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 05 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00
10 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленнямдо 12:00
11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
14 серпня
Зарахування вступників на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 12:00
15 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийомудо 15 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування01 вересня -
30 листопада

Конкурсний бал розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,50*П2 + 0,25*П3, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови  (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права  (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей  (за шкалою від 100 до 200 балів).