Вступ до магістратури

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

І

за спеціальностями

011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014.03 «Середня освіта (Історія)», 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія»,
034 «Культурологія», 035 «Філологія», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота»,
241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»
проводиться у такі терміни:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ)Початок реєстрації26 квітня
Закінчення реєстрації18:00 17 травня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
(для вступників, які склали ЄВІ у 2020 та 2021 роках)
з 01 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
(для вступників, які склали ЄВІ у 2022 році)
з 13 липня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому15 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та фахового вступного випробування18:00
22 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів13 червня –
16 червня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ)22 червня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених
Розділом VIII Правил прийому (за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими УЦОЯО)
22 червня
Термін проведення фахових вступних випробувань25 липня –
27 липня
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспитувизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямне пізніше 02 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00
08 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 09 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
12 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб15 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийому16 серпня
Спеціально організована сесія ЄВІ за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осібза графіком, затвердженим МОН
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту01 вересня –
30 листопада

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0,25*П1 + 0,75*П2,

де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови, у випадках передбаченими Правилами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування / ЄДКІ на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з відповідної спеціальності, складеного у рік вступу (за шкалою від 100 до 200 балів)

ІІ

за спеціальностями

051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право» проводиться у такі терміни:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)Початок реєстрації26 квітня
Закінчення реєстрації18:00 17 травня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
(для вступників, які склали ЄВІ у 2020 та 2021 роках)
з 01 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
(для вступників, які склали ЄВІ у 2022 році)
з 13 липня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому15 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)18:00
22 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів13 червня –
16 червня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та
єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)
з 20 червня по
02 липня
(за графіком, затвердженим МОН)
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених
Розділом VIII Правил прийому (за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими УЦОЯО)
з 20 червня по
02 липня
(за графіком, затвердженим МОН)
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробуваннявизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 02 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00
08 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 09 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
12 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб15 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийому16 серпня
Спеціально організована сесія ЄВІ за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осібза графіком, затвердженим МОН
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту01 вересня –
30 листопада

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0,25*П1 + 0,50*П2 + 0,25*П3,

де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

 

Терміни проведення основної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для усіх спеціальностей – 20 червня 2022 року.

Єдиний вступний іспит (для усіх спеціальностей) – 22 червня 2022 року.

Єдине фахове вступне випробування для спеціальностей:

  • 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини» – предметний тест з економіки та міжнародної економіки – 24 червня 2022 року;
  • 052 «Політологія», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – предметний тест з політології та міжнародних відносин – 29 червня 2022 року;
  • 053 «Психологія», 054 «Соціологія» – предметний тест з психології та соціології – 29 червня 2022 року;
  • 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – предметний тест з обліку та фінансів – 29 червня 2022 року;
  • 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – предметний тест з управління та адміністрування – 01 липня 2022 року;
  • 081 «Право», 293 «Міжнародне право» – предметний тест з права та міжнародного права – 24 червня 2022 року.