Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 
2022 рік

014.04 Середня освіта (Математика), 111 Математика

112 Статистика

113 Прикладна математика (Теоретична та прикладна механіка)