Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

162

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Біотехнології та біоінженерія

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

80

Кар'єрні перспективи

Професійна діяльність в галузі біотехнології, сільського господарства, медицини та охорони природи на підприємствах різної форми власності.
Фахівець з біотехнології. Технік-лаборант (біологічні дослідження). Технік-технолог.

Особливості спеціальності

Об’єкт: біотехнологічні процеси та апарати виробництва (отримання) біологічно-активних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до комплексного виконання проектно-технологічних розрахунків та здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності Теоретичний зміст предметної області. Фундаментальні та прикладні наукові основи промислового використання біосинтетичного та/або біотрансформаційного потенціалу живих об’єктів для отримання практично цінних продуктів.
Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти хімічними, фізико-хімічними, біохімічними, мікробіологічними, молекулярно-біологічними, генетичними методами дослідження, інформаційними та комп’ютерними технологіями.
Інструменти та обладнання: для аналізу біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності, устаткування для культивування біологічних агентів, виділення та очищення цільових продуктів, засоби автоматизації та системи автоматизованого проектування біотехнологічних виробництв.

Підготовка бакалаврів за освітньою програмою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» має комплексний, характер і зорієнтована на підготовку фахівців з науково-дослідницької і практичної діяльності у наукоємних галузях біотехнології – молекулярній біотехнології, промисловій мікробіології, інженерній ензимології, нанобіотехнології, екобіотехнології, опрацювання біологічних основ біотехнологій нового покоління, вивчення, конструювання, вдосконалення і використання у виробничих процесах об’єктів біотехнології на основі сучасних методів біохімії, мікробіології, генетики, молекулярної біології, генної, геномної і клітинної інженерії, системної, синтетичної і інформаційної біології. Невід’ємною складовою програми є обов’язкові навчальні, виробнича та переддипломна практики в наукових і виробничих установах і лабораторіях біотехнологічного профілю. Суттєвими складовими навчального процесу є залучення студентів до вирішення реальних теоретично і практично важливих завдань через виконання ними дослідницьких курсової і кваліфікаційної робіт за науковою тематикою випускових кафедр і установ, на базі яких виконуються ці роботи, представлення дослідницьких робіт студенів на наукових конференціях, участь студентів в конкурсах, грантових програмах і академічних обмінах з біотехнології.

СайтЗалишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 26006 грн за рікТермін навчання: 4 роки