Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

106

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Географія

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

90

Кар'єрні перспективи

  • Інспектор з охорони природно-заповідного фонду (працевлаштування в біосферних заповідниках, природних заповідниках, національних природних парках, регіональних ландшафтних парках, заказниках).
  • Лаборант (географ) у підрозділах наукових установ НАН України, комунальної та приватної власності).
  • Асистент географа.
  • Асистент метеоролога.

Особливості спеціальності

  • Вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки на базі спеціалізованих аудиторій та навчальних лабораторій.
  • Залучення до навчального процесу фахівців-практиків.
  • Можливість вибору блоку дисциплін циклу професійної та практичної підготовки з таких напрямків: “Геоморфологія і палеогеографія”, “Економічна і соціальна географія”, “Охорона природи і збалансоване природокористування”, “Фізична географія і геоекологія”.
  • Проходження навчальних і виробничої практик на Чорногірському, Шацькому, Дністровському та Розтоцькому стаціонарах.
  • Навчання у рамках програми ЄС Еразмус+ та на основі двосторонніх договорів між Університетом та ЗВО зарубіжних країн-партнерів.
  • Академічна кредитна мобільність в межах України.

Формує загальні і професійні компетентності, необхідні для розуміння закономірностей розвитку і територіальної організації природно- та суспільно-географічних комплексів, процесів і явищ на локальному та глобальному рівнях; навички практичної діяльності у сфері природничої та суспільної географії, здатність розв’язувати складні спеціалізовані прикладні проблеми просторового розвитку.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 27436 грн за рікТермін навчання: 4 роки