Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

014

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Середня освіта/Середня освіта (Історія)

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

200

Кар'єрні перспективи

  • викладач історії,
  • консультант з питань історії,
  • викладач професійного навчально-виховного закладу,
  • вчитель загальноосвітнього навчального закладу.

 

Особливості спеціальності

  • ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ.
  • ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ СКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ І ПРОБЛЕМ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
  • ШИРОКИЙ ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯК У РАМКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ТАК І В РАМКАХ РОБОТИ У МУЗЕЯХ, АРХІВАХ ТА БІБЛІОТЕКАХ.
  • ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ІСТОРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА УСВІДОМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ІСТОРИКА У СВІТІ.
  • ЗДАТНІСТЬ ВЕСТИ ПОШУКОВУ Й ДОСЛІДНИЦЬКУ РОБОТУ В ГАЛУЗІ ДИДАКТИКИ ІСТОРІЇ, ІСТОРІЇ ШКІЛЬНИЦТВА, ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА; ЗАСТОСОВУВАТИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД.
  • ЗДАТНІСТЬ ПРОДУКТИВНО ЗАСТОСУВАТИ ПРОФЕСІЙНИЙ І ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК В ІНТЕРЕСАХ СУСПІЛЬСТВА (В ОСВІТНІЙ І СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ), ТАК І ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ.

Навчання за спеціальністю “Середня освіта (Історія)” передбачає значну увагу до педагогічної складової та засвоєння теоретичних і практичних знань з дидактики історії поряд з професійним циклом фахової підготовки історика. Педагогічна практика у поєднанні з краєзнавчою та музейно-архівною складовою формують навички необхідні для роботи майбутніх істориків-педагогів, які отримують змогу використовувати свої знання та професійні навички як для педагогічної роботи так і для виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,20Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,50Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 26006 грн за рікТермін навчання: 4 роки