Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

104

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Фізика та астрономія/Фізика та астрофізика

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

60

Кар'єрні перспективи

Основні зовнішні роботодавці:

 1. Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України. Випускники факультету у даному інституті працюють, в основному, в області астрофізики та теоретичної фізики.
 2. Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Випускники факультету у даному інституті працюють в області теоретичної фізики.
 3. Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державне космічне агенство України. Випускники факультету у даних установах працюють в області контролю та дослідження ближнього космосу (зокрема, інформаційна безпека України), а також за напрямом приладобудування для космічних апаратів та апаратурних наземних комплексів, що їх обслуговують.
 4. Фізико-механічний інститут імені В.Г. Карпенка. Випускники факультету у даному інституті працюють, в основному, в області експериментальної фізики, зокрема — фізики металів.

Внутрішні стейкхолдери:

 1. Астрономічна обсерваторія Університету. Більшість астрономів та астрофізиків цієї наукової установи закінчили фізичний факультет Університету. Обсерваторія є основною базою підготовки майбутніх астрономів кафедрою астрофізики Університету.
 2. Магістратура та аспірантура Університету, у яких випускники даної спеціалізації мають змогу продовжувати навчання з метою збільшення свого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Отримана освіта дозволяє нашим випускникам освоювати суміжні професії. Зокрема вони стають фахівцями з розробки та впровадження методів захисту інформації; системними аналітиками та науковими експертами в банках, податкових інспекціях та в інших державних установах; системними адміністраторами комп’ютерних мереж, програмістами; науково-технічними експертами на підприємствах.

Особливості спеціальності

Випускники, що навчаються за даною спеціалізацією, отримають фундаментальні базові знання з:

 • методики проведення фізичних експериментів та астрономічних спостережень, а також статистичної обробки їх результатів (експеримент та спостереження — основа фізики та астрономії);
 • математичного аналізу та інших математичних дисциплін, оскільки єдиною мовою фізики є математика;
 • знання операційних систем Linux та Windows, а також мов програмування С, С++, Python, оскільки сучасні вимоги до розв’язку актуальних задач фізики та астрофізики роблять необхідним наявність у випускників за даної спеціалізацією компетенцій з області інформаційних технологій;
 • основ програмування, пов’язаних з а) застосування комп’ютерних чисельних методів для розв’язування актуальних задач фізики та астрофізики та б) з візуалізацією та аналізом отриманих результатів (сучасний рівень фізики та астрофізики вимагає максимального наближення математичної моделі відповідного фізичного явища, чи процесу до реального, що ускладнює системи рівнянь, які їх описують, а це, у свою чергу, вимагає застосування чисельних підходів до їх діагностики та моделювання);
 • основ програмування, пов’язаних з роботою портів вводу-виводу та програмуванням мікроконтролерів, оскільки робота науковців в області експериментальної фізики та сучасної астрономії вимагає наявності цих компетенцій у випускників за даною спеціалізацією;
 • абстрагування (виділення основних та другорядних факторів) при постановці задач з дослідження різноманітних фізичних та астрофізичних систем та об’єктів.

Студенти, що навчаються за даною спеціалізацією, отримують ґрунтовні знання в області фундаментальної фізики та астрофізики, необхідні для професій, пов’язаних з інженерною та експертної роботи, а також для продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Магістр” та “Доктор філософії” за спеціальностями 104 та 105. Оскільки єдиною мовою фізики є математика, то навчання за даною спеціалізацією передбачає набуття студентами в процесі навчання ґрунтовних знань з математичних дисциплін. Сучасні вимоги до розв’язку актуальних задач фізики та астрофізики вимагають знань у бакалаврів даної спеціалізації з області інформаційних технологій. Зокрема, вони повинні бути добрими програмістами, які можуть бути розробниками модельних кодів, оптимізованих на швидкість виконання з оптимальним використанням комп’ютерних ресурсів (від персональних комп’ютерів та робочих станцій — до комп’ютерних кластерів). Також випускники за даною спеціальністю повинні вміти розробляти програмне забезпечення для роботи з приладами (використання портів вводу-виводу та програмування мікроконтролерів). Візуалізація та представлення отриманих результатів, а також робота в міжнародних колективах вимагає навиків роботи з відповідним програмним забезпеченням, а також ґрунтовних знань з англійської мови, які студенти отримують під час навчання за даною спеціалізацією (написання та захист курсових, навчальні практики, робота в міжнародних колективах). Таким чином, наявність всіх вищезгаданих компетенцій у випускників за даною спеціальністю дозволяють їм працювати не тільки в областях фізики та астрофізики, але й бути затребуваними спеціалістами як в області ІТ-технологій, пов’язаних не тільки з розробкою sofware, але й hardware, так і в професіях, які вимагають системного аналізу та експертизи.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,30Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,50Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,20Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 26006 грн за рікТермін навчання: 4 роки