Особливості вступу 2024

Особливості проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти особами, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот прийому до закладів освіти України визначає Порядок прийому.

Алгоритми вступу для різних категорій вступників
з тимчасово окупованих територій

1. Вступники, які знаходяться на ТОТ, навчаються дистанційно (екстерном) в українській школі та отримають документ державного зразка про повну загальну середню освіту в 2024 році (вступ за співбесідою замість результатів НМТ)

Вступники, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території або території активних бойових дій і, які станом на 01 липня 2024 року перебувають на них або здійснили внутрішнє переміщення з них в календарний рік вступу, завершують здобуття повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за дистанційною формою та отримують документ державного зразка у 2024 році, мають право складати в закладі вищої освіти співбесіди замість результатів НМТ. Для вступу на місця державного замовлення в межах квоти-2 (в ЛНУ ім. Івана Франка квота-2 складає 10 %, але не менше одного місця від максимального обсягу державного замовлення) вступники повинні зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/, зареєструвати та подати в кабінеті заяву на участь у співбесіді замість НМТ. Співбесіда проводиться з чотирьох предметів – українська мова (обов’язково); математика (обов’язково); історія України (обов’язково); іноземна мова (англійська, німецька, іспанська або французька), або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або українська література за вибором вступника.

2. Вступники, місце проживання яких зареєстровано на ТОТ або території активних бойових дій станом на 1 липня 2024 року (вступ за результатами НМТ/ЗНО)

Вступники, які мають документ повну загальну середню освіту державного зразка та результати НМТ 2022-2024 років або ЗНО 2021 року можуть вступати на місця державного замовлення в межах квоти-2 (в ЛНУ ім. Івана Франка квота-2 складає 10 %, але не менше одного місця від максимального обсягу державного замовлення.

3. Вступники, що здобули повну загальну середню освіту на тимчасово окупованих територіях (свідоцтво про ПЗСО українського зразка відсутнє)

Якщо вступник не навчається дистанційно в українській школі, але завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2024 році на тимчасово окупованих територіях або завершив здобуття повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя після 20 лютого 2014 року або завершив здобуття повної загальної середньої освіти на інших територіях України, що є тимчасово окупованими Російською Федерацією після 07 квітня 2014 року, то в такому випадку вступник може звернутись до освітнього центру «Крим-Україна, Донбас-Україна»  для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом загальної середньої освіти з 01 червня до 30 вересня).

Організація роботи освітнього центру «Крим –Україна», «Донбас – Україна»

Звернутися до освітнього центру може особа, місце проживання якої підтверджено (зареєстровано, задекларовано):

 • на тимчасово окупованій території (ТОТ) станом на 24.02.2022 р.
 • у населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 01 липня 2024 року;
 • у населених пунктах, тимчасова окупація яких завершилась після 01 січня 2024 року, проте особа перебуває на цій території або здійснила внутрішнє переміщення в календарний рік вступу;
 • на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя за умови здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти після 20 лютого 2014 року.

Перелік документів, які необхідно подати для вступу через освітній центр:

 1. Заява
 2. Сертифікат ЗНО 2021 або результати НМТ 2022-2024 (за бажанням)
 3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності)
 4. Документ, що посвідчує особу або свідоцтво про народження;
 5. Документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
 6. 4 кольорові фотокартки 3*4;
 7. Військово-обліковий документ (за наявності).

Як отримати документ про загальну середню освіту, якщо ви знаходитеся на ТОТ

 

Основні етапи вступної кампанії:

 1. Прийом заяв та документів:
  • для осіб, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди – з 03 липня до 18:00 10 липня.
  • для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах квоти 2 – з 19 липня до 18:00 31 липня.

2.Термін проведення індивідуальних усних співбесід  – 08 19 липня.

3. Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2 на місця державного замовлення – до 05 серпня.

4. Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 – до 18:00 08 серпня.

5. Зарахування вступників за квотою-2 за державним замовленням – до 10 серпня.

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти вступників із ТОТ

Інформаційна сторінка-сайт для вступників з тимчасово-окупованих та “прифоронової” територій