ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ВСТУП ЗА СПІВБЕСІДОЮ

 1. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки лише співбесіди користуються:
  • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

2. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО у вигляді участі у конкурсному відборі (в межах квоти-1)  на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ користуються:

  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2023 року;
  • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей;
  • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900.

3. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО у вигляді участі у конкурсному відборі (в межах квоти-2) на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ користуються:

  • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.
1
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

2
Реєстрація заяв на участь у співбесідах

для вступу на місця державного або регіонального замовлення              03 липня   –   1800 10 липня

для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  03 липня   –   1800 25 липня

3
Терміни проведення співбесід

на місця державного або регіонального замовлення     07 липня 18 липня

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб    07 липня 31 липня

4
Реєстрація заяв вступників на участь у конкурсному відборі

19  липня – 1800 31 липня

5
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 05 серпня

6
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення

до 1800 08 серпня

7
Зарахування вступників на місця за державним замовленням

не пізніше 10 серпня

8
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 09 серпня

9
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 1700 13 серпня

10
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 1200 14 серпня

Графік проведення співбесід

Програми співбесіди