ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ВСТУП ЗА СПІВБЕСІДОЮ

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами співбесіди або співбесіди та творчого конкурсу (для спеціальностей
  024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво») з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки

та/або

спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки співбесіди або співбесіди та творчого конкурсу (для спеціальностей
024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво»), користуються

  • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

2. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі (в межах квоти-1) на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу (для спеціальностей 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво») користуються:

  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2024 року;
  • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей;
  • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900 (за умови подання до приймальної комісії документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа.

3. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу (для спеціальностей 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво»),

та/або

спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-2 користуються:

  • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.
1
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

2
Реєстрація заяв на участь у співбесідах

для вступу на місця державного або регіонального замовлення              03 липня   –   1800 10 липня

для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  03 липня   –   1800 25 липня

3
Терміни проведення співбесіди

на місця державного або регіонального замовлення     08 липня 19 липня

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб    08 липня 31 липня

4
Реєстрація заяв вступників на участь у конкурсному відборі

19  липня – 1800 31 липня

5
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 05 серпня

6
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення

до 1800 08 серпня

7
Зарахування вступників на місця за державним замовленням

не пізніше 10 серпня

8
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 09 серпня

9
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 1700 13 серпня

10
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 1200 14 серпня