Подання заяв у паперовій формі

Категорії вступників, які подають заяви тільки в паперовій формі

  • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2022 років), співбесідою, згідно з наказом №271 відповідно до Умов прийому та цих Правил;
  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та цих Правил;
  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
  • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII цих Правил;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії Університету.

 

1
Документ, що посвідчує особу та громадянство,

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр»

2
Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього

на основі якого здійснюється вступ

3
Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти

для вступників на основі повної загальної середньої освіти

4
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

для вступників на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

5
Фотокартки

4 фотокартки, розміром 3×4

6
Військово-обліковий документ

для військовозобов’язаних