Додатковий набір на навчання
для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр”
на основі ОКР “Молодший спеціаліст”