ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА – 2023

 • Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році
 • Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання
 • Додаток 2. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

2.1. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів НМТ 2022-2023 років

2.2. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів ЗНО 2020-2021 років

 • Додаток 3. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра; перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів

3.1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
3.2. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів НМТ, складеного у 2022-2023 роках та творчих конкурсів
3.3. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів ЗНО, складеного у 2020-2021 роках та творчих конкурсів

 • Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 • Додаток 5. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення)
 • Додаток 6. Таблиця переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності в шкалу 100‑200
 • Додаток 7. Перелік предметних тестів Єдиного фахового вступного випробування
 • Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році
 • Додаток 9. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році
 • Додаток 10. Інформація про наявність акредитації освітніх програм (спеціальностей) у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2023 році
 • Додаток 11. Порядок розгляду мотиваційних листів від вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році
 • Додаток 12. Перелік та структура широких конкурсів