Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

024

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Хореографія

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

65

Кар'єрні перспективи

Після закінчення ОР “бакалавр” випускник має можливість працевлаштуватися артистом балету, ансамблю, танцювального колективу та ін.; балетмейстером-постановником; викладачем хореографічних дисциплін; керівником танцювального колективу, студії; репетитором балету; хореографом.

Особливості спеціальності

Освітня програма спрямована на підготовку практиків та теоретиків у хореографічному мистецтві. Під час навчального процесу реалізується поєднання теоретичного навчання та практичної підготовки, які відображаються в дослідженнях, творчих роботах, проектах здобувачів. Створені та підтримуються умови для саморозвитку, самореалізації, формування індивідуальної траєкторії розвитку через практично-аудиторну, теоретичну, творчо-мистецьку діяльність та практики (навчальну (навчально-ознайомчу), навчальну (керівника хореографічного колективу), педагогічну, виробничу хореографічно-постановочну) та творчо-мистецьку діяльність.

Спеціальність 024 “Хореографія” готує висококваліфікованих фахівців за новими освітньо-професійними програмами. Пріоритетним напрямком діяльності кафедри режисури та хореографії є підготовка конкурентоспроможних виконавців, педагогів та балетмейстерів, фахівців у різних напрямках хореографічного мистецтва. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад забезпечує знаннями з урахуванням всіх новітніх тенденцій в даній області, залучає студентів до творчого життя участю у конкурсах, фестивалях, концертній діяльності, наукових конференціях. Для забезпечення освіти використовуються сучасні форми організаційного навчального процесу (інноваційні технології, тренінги, проектна діяльність, дистанційні курси навчання та ін.). Особливістю співпраці викладач-здобувач освіти є підтримка на всіх етапах навчання, акцентування на індивідуальності кожного студента та його розвитку як майбутнього митця, педагога, виконавця. Унікальністю нашої кафедри є те, що ми існуємо на базі класичного університету, що в свою чергу, забезпечує усесторонній розвиток здобувача в різних сферах діяльності. Результатом навчання є інтеграція отриманого досвіду, знань, вмінь та навичок у практичній діяльності та створенні мистецького проєкту.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


1. Українська мова

0,1Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

2. Математика

0,1Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

3. Історія України

0,1Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Іноземна мова

0,1Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Біологія

0,1Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Фізика

0,1Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Українська література

0,1Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Географія

0,1Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

5. Творчий конкурс

0,6Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 34680 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців