Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

292

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Міжнародні економічні відносини/Міжнародний бізнес

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

120

Кар'єрні перспективи

Фахівець в галузі фінансів та торгівлі – професійна діяльність у фінансово-кредитній та торговій системі з обслуговування юридичних та фізичних осіб у сфері товарного, сервісного і грошового ринку.
Біржовий дилер – діяльність особи щодо купівлі-продажу цінних паперів, валют, товарів і що діє від свого імені і за свій рахунок.
Митний брокер – посередництво між митницею та суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності (імпортером або експортером).
Інспектор митної служби – здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон Україні.

Особливості спеціальності

1) практикоорієнтоване навчання на основі викладання дисциплін у формі тренінгів, кейсів, проходження практики та стажування в Україні та за кордоном;
2) полілінгвальне навчання – на основі глибокого вивчення іноземних мов у сфері комунікації, перекладацької практики та професійної діяльності;
3) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень у сфері МЕВ і міжнародного бізнесу;
4) критичне осмислення основних економічних і соціальних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності;
5) розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності;
6) навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародний бізнес». Програма має прикладну орієнтацію на здобуття студентами знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері міжнародного бізнесу.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


Українська мова *

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Математика

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Історія України

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Іноземна мова

0,5Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Фізика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

або Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 140

Вартість і терміни навчання

Денна форма 42587 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців