Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

293

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Міжнародне право

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

130

Кар'єрні перспективи

Існує широка сфера правовідносин, де застосовується професія юриста-міжнародника: імміграція, змішані шлюби з громадянами іноземних держав, вибір громадянства, транскордонні питання бізнесу, дипломатична і консульська служба, міжнародні транспортні перевезення, міжнародна торгівля, міжнародні інвестиції та ін.
Основні можливості професії юриста-міжнародника знаходиться у сфері державної служби:

  • служба в Міністерстві закордонних справ України (в Україна і за кордоном) на різних посадах (в посольствах, консульствах, в міжнародних організаціях);
  • в Міністерстві юстиції (в договірно-правовому департаменті, у відділах по захисту майнових прав громадян України та юридичних осіб за кордоном і т.д.);
  • в судовій системі України (у Верховному Суді України, у спеціалізованих судах);
  • в Міністерстві внутрішніх справ України;
  • в апараті Верховної Ради України на відповідних посадах, де вимагається знання міжнародного права, в обласних адміністраціях;
  • в інших міністерствах і громадах для забезпечення їх діяльності із зарубіжними партнерами;
  • перекладачі.

Особливості спеціальності

Оскільки основою підготовки є міжнародне право, то і вказана спеціальність є унікальною і оригінальною, оскільки у неї немає ніяких близьких аналогів у внутрішньодержавному праві. На противагу випускників за спеціальністю “Право”, юристи-міжнародники зорієнтовані на роботу з “іноземним елементом”. Це означає, що спеціалісти цього напрямку повинні на належному рівні мати глибокі знання з курсу “Міжнародне публічне право”, “Право Європейського Союзу”, а також відповідні знання з національного права нашої держави та зарубіжних держав.
Можна виділити декілька особливостей спеціальності “Міжнародне право”. Перша особливість полягає в тому, що вона має чітке політико-правове спрямування. Це діяльність з приводу організації, планування, формування та реалізації зовнішньо-правової політики України в умовах глобалізації з урахуванням існуючих загроз.
Друга особливість – це діяльність із застосуванням норм міжнародного права відповідними державними органами та посадовими особами України. Третя особливість – захист національних інтересів нашої держави, юридичних та фізичних осіб за кордоном. Четверта особливість – це високий рівень вільного володіння іноземними мовами представниками професії “юрист-міжнародник” в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків. П’ята особливість полягає в тому, що випускники за даною спеціальністю повинні володіти високими організаторськими здібностями щодо самоуправління та для керівництва підлеглими колегами по роботі. Шоста особливість цієї професії полягає в тому, що вона формує високі морально-політичні, культурні та естетичні якості та патріотизм у представників вказаної спеціальності.

 

Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у процесі навчання оволодівають значний обсяг знань з дисциплін загальної підготовки, професійної та практичної підготовки, а також вибіркових дисциплін. Таке поєднання різноманітності і взаємодоповнення знань забезпечує на виході у випускників необхідну кількість професійних компетентностей і практичних навичок, для їх застосування у різних сферах політико-юридичного та політико-економічного спрямування у їх повсякденній професійній діяльності.
Цикл загальної підготовки включає такі дисципліни, як дипломатична історія України, філософія, історія української та зарубіжної культури, українська мова (професійного спрямування). Названі дисципліни вивчаються на І та ІІ курсах.
Цикл професійної та практичної підготовки передбачає вивчення правових дисциплін міжнародно-правового та національно-правового спрямування. Серед дисциплін міжнародно-правового спрямування необхідно виділити: міжнародне публічне право, історія міжнародного права, міжнародне приватне право, право Європейського Союзу, дипломатичне і консульське право, міжнародне економічне право, міжнародно-правові механізми захисту прав людини та ін.
До дисциплін національно-правового спрямування необхідно віднести: теорію держави і права, римське право, порівняльне конституційне право, порівняльне цивільне право, порівняльне судове право, порівняльне кримінальне право, порівняльне адміністративне право.
Третю частину освітньо-професійної програми підготовки юристів-міжнародників складають вибіркові дисципліни, які студенти самі добровільно обирають на початку 2-го курсу з метою поглибленого вивчення відповідного напрямку спеціалізації підготовки майбутнього фахівця.
Тут передбачено чотири блоки спеціалізації “Міжнародне публічне право”, “Міжнародне приватне право”, “Право Європейського Союзу”, “Міжнародна адвокатура”, в межах яких відбувається детальний аналіз відповідних напрямків підготовки спеціалістів.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


1. Українська мова

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

2. Математика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

3. Історія України

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Іноземна мова

0,5Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Фізика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Українська література

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Географія

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 150

Вартість і терміни навчання

Денна форма 52890 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців