Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

291

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/Міжнародна інформація

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

80

Кар'єрні перспективи

Випускники освітньої програми знаходять застосування в державних структурах, приватному, корпоративному та громадському секторах, на дипломатичній службі, в ІТ-сфері, займаються електронною комерцією, перекладацькою діяльністю тощо і можуть обіймати такі посади:

  • Аналітик з комп’ютерних комунікацій;
  • Аналітик комунікацій (крім комп’ютерів);
  • Аналітик систем (крім комп’ютерів)
  • Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;
  • Політичний оглядач
  • Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
  • Оглядач політичний

Особливості спеціальності

Освітня програма “Міжнародна інформація” має прикладну орієнтацію і основний акцент сконцентровано на вмінні обробляти та аналізувати інформаційні потоки, працювати з масивами даних, використовувати комунікаційні мережі, застосовувати PR- та інші комунікативні технології, здійснювати міжкультурні комунікації та електронне врядування, володіти інструментами цифрової дипломатії тощо.
Студенти спеціальності навчаються та проводять дослідження в лабораторіях Цифрової дипломатії та Міжнародних інформаційних систем і технології факультету міжнародних відноси ЛНУ ім. І.Франка, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою та інтерактивними комунікаційними засобами.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти орієнтована на підготовку фахівців в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій з акцентом на вивченні міжнародних інформаційних відносин (збір та обробка інформації; аналіз та прогнозування подій та явищ у системі міжнародних відносин; зв’язки з громадськістю та міжнародні комунікації; використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем і технологій; професійне використання іноземних мов у фаховій діяльності).
Обов’язковим є вивчення двох іноземних мов. Для вивчення пропонуються англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, шведська, норвезька, естонська, латиська, литовська, турецька, японська, арабська та китайська мови.
У процесі навчання студенти мають змогу брати участь в міжнародних програмах з обміну студентами та навчатися за кордоном і проходити виробничу практику у структурах Міністерства закордонних справ як в Україні, так і за її межами.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


1. Українська мова

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

2. Математика

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

3. Історія України

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Іноземна мова

0,5Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Фізика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Українська література

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Географія

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 150

Вартість і терміни навчання

Денна форма 48953 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців