Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

291

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/Міжнародні відносини

Форма здобуття
освіти

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

160

Кар'єрні перспективи

Випускники володіють знаннями та навичками для виконання завдань на первинних посадах у державних структурах, органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, міжурядових та неурядових міжнародних організаціях і обіймати наступні посади:

  • референт;
  • помічник керівника підприємства (установи, організації);
  • аташе;
  • консульський агент;
  • віце-консул;
  • дипломатичний кур’єр;
  • секретар дипломатичної установи тощо.

Особливості спеціальності

Особливістю освітньої програми є поєднання опанування теоретичних знань з практичними навичками роботи в міжнародному середовищі. В процесі навчання студенти мають широкий спектр вибіркових дисциплін як загальної так і професійної підготовки в рамках програми (вибіркові дисципліни за блоками: «Європейські студії», «Безпекові студії», «Американські студії», «Дипломатична служба і міжнародні організації»). Вивчення двох іноземних мов (першої обов’язкової) та другої (за вибором здобувача освіти). Можливість вивчення шведської, норвезької, слов’янських та східних мов перелік яких постійно розширюється.

Об’єкти вивчення програми є: міжнародні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, зовнішня політика держав світу, прикладні питання європейської інтеграції, міжнародна безпека та конфлікти.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики,

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


1. Українська мова

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

2. Математика

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

3. Історія України

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Іноземна мова

0,5Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Фізика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Українська література

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Географія

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Конкурсний бал не може бути менший за 150

Вартість і терміни навчання

Денна форма 48952 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців