Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання Програма

Код

029

Спеціальність/Освітня
програма (Спеціалізація)

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Форма здобуття
освіти

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

30/20

Кар'єрні перспективи

Потенційні місця праці випускників кафедри пов’язані з професійною діяльністю в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, інформаційних установах різного рівня та форм власності, що фахово забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, надання доступу до інформації та знань, організації виробництва та використання інформаційних ресурсів, продуктів і послуг.

Особливості спеціальності

Об’єкти вивчення та діяльності: інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти, що сприяють формуванню, підтримці та використанню інформаційних ресурсів установ; принципи та архітектура побудови автоматизованих інформаційно-пошукових систем, баз даних та електронних архівів.
Цілі навчання: уміння використовувати культурно-інформаційний потенціал соціокультурних інститутів, знання з фаху, застосовувати навички організації виробництва та використання інформаційних ресурсів, продуктів і послуг.
Теоретичний зміст предметної області: закономірності функціонування інформаційних та документних систем установ; технології управління інформаційними, архівними та бібліотечними ресурсами.
Методи, методики і технології: методи та технології інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності; методи та технології формування та організації використання інформаційних, бібліотечних та архівних ресурсів, керування документаційними процесами, аналітико-синтетичної обробки документів, опрацювання інформації, комплексний аналіз діяльності документно-інформаційної установи.
Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви; бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової, графічної, аудіо та іншої інформації.

Забезпечення підготовки фахівців із інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками професійної діяльності з організації виробництва та використання інформаційних ресурсів, продуктів і послуг, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Набуті компетентності можуть застосовуватися в дослідницькій, управлінській, та інших сферах зайнятості на національному та міжнародному рівнях, що вимагають аналітичної роботи із інформацією, ефективної професійної комунікації, управління процесами.

Сайт


Соцмережі спеціальності


Залишились питання? Пиши на офіційні канали вступників:

Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту), вступних іспитів, творчих конкурсів


1. Українська мова

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

2. Математика

0,25Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

3. Історія України

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Іноземна мова

0,3Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Біологія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Фізика

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Хімія

0,2Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Українська література

0,35Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

4. Географія

0,4Вага предметів національного мультипредметного тесту, вступних іспитів, творчих конкурсів

Вартість і терміни навчання

Денна форма 34680 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців
Заочна форма 24276 грн за рікТермін навчання: 3 роки 10 місяців